35 Unbelievable Photos Showing That Angle Is Everything

Like VK on FB:
So many images are Photoshopped these days that it’s hard to know what to believe anymore. But you don’t need to be an editing wizard to mess with people’s perceptions of reality. All you need is a camera, some willing friends and an eye for obscure camera angles.
Have you created your own optical illusion without the use of editing software? Then show the world a different perspective by sharing your pictures here, and don’t forget to vote for your favorite!
#1

Հալփ

#2

Պարտադրված հեռանկար

#3

Տեսանկյունը կարող է հիանալի լինել

#4

Օպտիկական պատրանք

#5

Ամեն ինչ հնարավոր է

#6

Քնել ջրի վրա

#7

Թռիչք ձկներ

#8

Խոտի մազեր

#9

Էլոիզ Ամբերգեր - ավստրալացի սինխրոն լողորդուհի

#10

Հեռանկար

#11

Պատշգամբ

#12

Մեծ պատրանք

#13

Չար ձեռքի տակդիր

#14

Նստեք

#15

Superhero In Tube

#16

Հեռանկար

#17

Cliffhanger

#18

Օպտիկական պատրանք

#19

Տեսակետ

#20

Լողավազան

#21

Գնացքի ռոտացիա

#22

Ձայնային ալիքներ

#23

Անցկացնելով բոլորը

#24

Սինքրոն լող

#25

Օգնիր ինձ!

#26

Աշնանային քամիներ

#27

Ձգողականությո՞ւն:

#28

Պատի բարձրացում

#29

Հետաքրքրասիրություն

#30

Երկխոսություն

#31

Կեղծ հեռանկար

#32

Ալպինիստ

#33

Պարտադրված հեռանկար

#34

Ստեղծագործական ստվերներ

#35

Պատի վրա բարձրանալը